Ανοιχτή επιστολή

Προς τους υποψηφίους βουλευτές, πολιτευτές και τοπική αυτοδιοίκηση του Ν. Καρδίτσας ΘΕΜΑ: Κατασκευή Νέου Κολυμβητηρίου…

Προσφορά