Καταστατικό ΑΚΑΚ- Αίτηση εγγραφής μέλους

Οι γονείς που έχουν παιδιά στο σύλλογο μπορούν να εγγράφουν ως μέλη του συλλόγου και να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε, στις επόμενες εκλογές, σύμφωνα με το καταστατικό της ΑΚΑΚ.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΑΚΑΚ απαρτίζεται αποκλειστικά από γονείς των παιδιών που είναι εγγεγραμμένοι στο σύλλογο και έχει 3 έτη διάρκεια θητείας. Πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στο καταστατικό του συλλόγου.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ