Τι πρέπει να ρωτήσω πριν επιλέξω Κολυμβητικό Σύλλογο για το παιδί μου;

Τι πρέπει να ρωτήσω πριν επιλέξω Κολυμβητικό Σύλλογο για το παιδί μου;

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΌΧΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: • Τι στόχους έχει ο σύλλογος; • Τι διακρίσεις έχει μέχρι σήμερα; • Μέσα από τους στόχους φροντίζει για την εξέλιξη του αθλήματος; • Σε τι επιπέδου αγώνες λαμβάνει μέρος; • Ποια τμήματα λειτουργεί; • Τι έχει προσφέρει μέχρι σήμερα για την διατήρηση του κολυμβητηρίου Καρδίτσας; • Ποια είναι η διοίκηση […]