Χειμερινή προσφορά εκμάθησης κολύμβησης

Χειμερινή προσφορά εκμάθησης κολύμβησης

 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Αθλητικής Κολυμβητικής Ακαδημίας Καρδίτσας (Α.Κ.Α.Κ) & ΑΣΚ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Η   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α   Η κολυμβητική συνεργασία της Α.Κ.Α.Κ. & ΑΣΚ Ολυμπιακός π ρ ο σ φ έ ρ ε ι ΜΟΝΟ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2014 και ΜΟΝΟ […]