Διοικητικό Συμβούλιο

Το Σάββατο 01 Δεκεμβρίου 2018 συνήλθε, στα γραφεία της Αθλητικής Κολυμβητικής Ακαδημίας Καρδίτσας (Α.Κ.Α.Κ.) στο κλειστό κολυμβητήριο Καρδίτσας, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα συμβούλου Γκούγκλια Δημητρίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που προήρθε απ’ τις εκλογές της 01 Δεκεμβρίου 2018 με θέμα:

«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα».

Η σύνθεση αυτού κατόπιν ομόφωνης απόφασης έχει ως ακολούθως :

  1. ΓΚΟΥΓΚΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ εκλέχθηκε Πρόεδρος του Συλλόγου
  2.  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΖΙΝΑΣ εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του Συλλόγου.
  3.  ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ εκλέχθηκε Ειδικός Γραμματέας του Συλλόγου.
  4.  ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  εκλέχθηκε Ταμίας του Συλλόγου.
  5.  ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ εκλέχθηκε Έφορος Υλικού του Συλλόγου.
  6.  ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ εκλέχθηκε Αρχηγός της ομάδας.

Η θητεία των ανωτέρω εκλεγέντων άρχεται την 01 Δεκεμβρίου 2018 και περατώνεται την 31 Ιανουαρίου 2022.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Γκούγκλιας