Το νέο Δ.Σ. της Α.Κ.Α.Κ.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1990 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τ. Θ. 142 – Τ.Κ….